لیست نمایندگان خدمت در استان ها

1. بندرعباس

clock (9)

ساعت کاری

۸ الی ۱۳ _ ۱۷ الی ۲۲

mailbox

کد پستی

7913957874

pin (1)

آدرس

بلوار امام خمینی، فلکه برق، مجتمع تجاری سرو، طبقه همکف، پلاک 12 (ریحانجو)

phone-call (5)

شماره تماس

2. اصفهان

clock (9)

ساعت کاری

۱۰ الی ۲۲

mailbox

کد پستی

013133451624

pin (1)

آدرس

خیابان کاوه، بعد از بیمارستان سوانح سوختگی، نبش کوچه 28، ساختمان اداری سهند، طبقه 5 واحد 3 (رضایی)

phone-call (5)

شماره تماس

3. کرمان

clock (9)

ساعت کاری

۹ الی ۱۳ _ ۱۷ الی ۲۲

mailbox

کد پستی

7913957874

pin (1)

آدرس

خیابان شهید نامجو (اقبال)، بین کوچه 2 و 4 جنب نمایندگی بوتان، موبایل گفتمان (ایرانمنش)

phone-call (5)

شماره تماس

4. شیراز

clock (9)

ساعت کاری

۱۰ الی ۲۱:۳۰

mailbox

کد پستی

7137633443

pin (1)

آدرس

خیابان توحید، بازار موبایل فارس، طبقه 2، پلاک 102 (ریحانجو)

phone-call (5)

شماره تماس

5. مشهد

clock (9)

ساعت کاری

۱۰ الی ۲۱:۳۰

mailbox

کد پستی

9199694823

pin (1)

آدرس

خیابان خیام، خیام 73 پلاک 8 واحد 4 (معینی)

phone-call (5)

شماره تماس